Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 10.4.2024, Yliskylän päiväkodin piha

HEL 2024-005868
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Hallintopäällikkö