Helsingin kaupungin liittyminen Kuntatekniikan yhdistykseen

HEL 2024-006093
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 295 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin liittymistä Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Premium yhteisöjäseneksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin liittymistä Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Premium yhteisöjäseneksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suomen kuntatekniikan yhdistys kokoaa yhteen kuntatekniikan ammattilaisia sekä edistää jäsentensä arvostusta, kyvykkyyttä ja verkostoitumista. Yhdistys on aktiivinen toimija Maailman kuntatekniikan liitossa. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu yli 700 kuntatekniikan ammattilaista sekä parikymmentä yhteisöjäsentä.

Yhdistyksen näkyvimmät toimintamuodot ovat jokavuotiset Kuntatekniikan päivät, Kuntatekniikan Foorumi, monipuolinen Kuntatekniikka-lehti sekä julkaisutoiminta. Joka toinen vuosi Kuntatekniikan päivien yhteydessä järjestetään alan suurin messutapahtuma, Yhdyskuntatekniikka-näyttely, joka kokoaa ympärilleen eri alojen neuvottelupäiviä ja tapahtumia koko viikoksi. Kuntatekniikan päivät ovat alan merkittävin valtakunnallinen asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja seminaaritilaisuus. Vuosittain tilaisuuteen on Kaupunkiympäristön toimialalta osallistunut noin 30 asiantuntijaa osallistujina ja puhujina.

Suomen kuntatekniikan yhdistys järjestää valtakunnallista katutyökoulutusta sekä laatii alalle teknisiä ohjeita. Kaupunkiympäristön toimiala edellyttää urakoitsijoiltaan katutyökoulutuksen läpäisyä sekä hyödyntää yhdistyksen laatimia teknisiä ohjeita, joten toimialalle olisi luonnollista vaikuttaa näiden sisältöihin ja kehittymiseen yhdistyksen jäsenenä.

Helsingillä on laajan asiantuntijaorganisaationsa ansiosta hyvät edellytykset toimia yhdistyksen alla toimivissa asiantuntijaryhmissä. Yhdistyksen olemassa olevat ryhmät tällä hetkellä: Kaupunkisuunnitteluklubi, Kansainvälisten asioiden komitea, Kuntamaanmittariklubi, Omaisuudenhallinnan klubi, SKTY:n Nuoret ammattilaiset, VSOP-klubi ja Kunnossapitäjien klubi.

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Premium yhteisöjäsenyyden vuosimaksu on 780 euroa (alv. 0). Yhteisöjäsenyyden myötä toimiala saa Kuntatekniikan päivien osallistumismaksuista alennusta, jolla jo yksinään katetaan jäsenmaksukustannukset.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 09 310 15291

kari.pudas@hel.fi