Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, palvelukokonaisuuden johtajat, hallintojohtaja sekä palvelujen päälliköt 1.1.2023 alkaen

HEL 2022-014793
More recent handlings
§ 25

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen kesällä 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä kohdassa 5 määriteltyä sijaisjärjestystä siten, että hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii ajalla 26.6. - 9.7. kulttuurijohtaja.

Vs. hallintojohtajan sijaisten ollessa estyneitä sijaisuuttaa hoitaa ajalla 17. - 30.7. kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö.

Kulttuurijohtajan sijaisena ajalla 10. - 16.7. kaupunginmuseon intendentti.

Nuorisoasiainjohtajan sijaisena ajalla 2. - 6.8. toimii kumppanuusyksikön kumppanuuspäällikkö.

Liikuntajohtajan sijaisena ajalla 24. - 26.7. toimii kumppanuus- ja kehittämisyksikön päällikkö.

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Kesälomakautena 2023 tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen palvelujen johtajien toimivaltaan liittyvissä viranhaltijapäätöksissä.

This decision was published on 16.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs- kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja