Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, palvelukokonaisuuden johtajat, hallintojohtaja sekä palvelujen päälliköt 1.1.2023 alkaen

HEL 2022-014793
More recent handlings
§ 70

Liikuntapaikkapäällikön viransijaisen nimeäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti määrätä yksikön päällikkö Marjaana Riskun toimimaan liikuntapaikkapäällikön viransijaisena ajalla 21.11.2022 - 31.3.2023 toimintasäännön 4. luvun sijaantulojärjestyksestä poiketen.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 5 luku 10 §:n mukaan liikuntapaikkapäällikön estyneenä ollessa hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija.

This decision was published on 23.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja