Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, palvelukokonaisuuden johtajat, hallintojohtaja sekä palvelujen päälliköt 1.1.2023 alkaen

HEL 2022-014793
More recent handlings
§ 11

Hallintojohtajan ja liikuntapaikkapäällikön viransijaisen määrääminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti määrätä liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurteen toimimaan hallintojohtajan viransijaisena ajalla 1.4. - 19.12.2023 ja yksikön päällikkö Marjaana Riskun toimimaan liikuntapaikkapäällikön viransijaisena ajalla 1.4. - 19.12.2023 toimintasäännön 4. luvun sijaantulojärjestyksestä poiketen.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija. (Hallintosääntö 5 luvun 10 §).

This decision was published on 10.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hannele Isokangas, johtava HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 82662

hannele.isokangas@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja