Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, palvelukokonaisuuden johtajat, hallintojohtaja sekä palvelujen päälliköt 1.1.2023 alkaen

HEL 2022-014793
More recent handlings
§ 2

Sijaisen määrääminen kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseon päälliköille

Museonjohtaja

Päätös

Kaupunginmuseon museonjohtaja päätti kaupunginmuseon yksiköiden päälliköiden tehtävien hoitajasta ja muiden esihenkilöiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä 1.8.2023 alkaen.

Tutkimuspäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. esinekokoelmaintendentti

2. kuvakokoelmaintendentti

Yleisöpalvelupäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. oppiminen ja hyvinvointi -tiimin esihenkilö

2. näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin esihenkilö

Kulttuuriympäristöpäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. tutkimuspäällikkö

2. esinekokoelmaintendentti

Esinekokoelmaintendentin sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. kuvakokoelmaintendentti

2. tutkimuspäällikkö

Kuvakokoelmaintendentin sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. esinekokoelmaintendentti

2. tutkimuspäällikkö

Oppiminen ja hyvinvointi -tiimin esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin esihenkilö

2. asiakkaan kohtaaminen ja myynti -tiimin esihenkilö

Näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. oppiminen ja hyvinvointi -tiimin esihenkilö

2. asiakkaan kohtaaminen ja myynti -tiimin esihenkilö

Asiakkaan kohtaaminen ja myynti -tiimin esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin esihenkilö

2. oppiminen ja hyvinvointi -tiimin esihenkilö

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön (Taj 19.12.2022, § 66) luvun 4 mukaan palveluiden päälliköt päättävät yksiköiden esihenkilöiden sijaisuusjärjestelyistä. Yksiköiden esihenkilöt päättävät muiden esihenkilöiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 20.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Laura Nessling, johdon assistentti, puhelin: 09 310 35110

laura.nessling@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
museonjohtaja