Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, palvelukokonaisuuden johtajat, hallintojohtaja sekä palvelujen päälliköt 1.1.2023 alkaen

HEL 2022-014793
More recent handlings
§ 51

Liikuntapalvelukokonaisuuden sijaisjärjestelyt 1.9.2023 lukien

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää liikuntapalvelukokonaisuuden päälliköiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä 1.9.2023 lukien.

Liikuntapaikkapalvelun päällikön sijaiset

  1. Pohjoisen alueyksikön päällikkö
  2. Itäisen alueyksikön päällikkö
  3. Läntisen alueyksikön päällikkö

Liikuntapaikkapäällikön toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii ulkoilupalvelupäällikkö tai liikuntapalvelupäällikkö.

Ulkoilupalvelun päällikön sijaiset

  1. Lähiliikuntayksikön päällikkö
  2. Merelliset palvelut yksikön päällikkö
  3. Ylläpitoyksikön päällikkö

Ulkoilupalvelupäällikön toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii liikuntapaikkapäällikkö tai liikuntapalvelupäällikkö.

Liikuntapalvelupäällikön sijaiset

  1. Kumppanuus- ja kehittämisyksikön päällikkö
  2. Kohdennettujen palveluiden yksikön päällikkö

Liikuntapalvelupäällikön toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii liikuntapaikkapäällikkö tai ulkoilupalvelupäällikkö.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajan 25.8.2023 § 32 vahvistaman toimintasäännön 4. kohdan mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palvelupäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 01.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Parkkinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 85520

tarja.parkkinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
Liikuntajohtaja