Kokouksessa jätetyt aloitteet

29. / 411 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Vartioharjun leikki- ja pelipaikasta
  • valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Auringonpilkun koulun ulkoasun kunnostamisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Hilkka Ahteen ym. aloite rintasyövän seulonnan jatkamisesta ikävuoteen 74 asti
  • valtuutettu Laura Korpisen ym. aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle
  • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite fysioiterapeuteista kouluille

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Vuosaaren kartanon urheilupuiston pysäköintialueen yöllisestä rauhoittamisesta
  • valtuutettu Hilkka Ahteen ym. aloite kotihoidon lääkärikäyntien maksuttomuudesta

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje