Kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

9. / 256 §

Kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
5
Kaupunginhallitus edellyttää, että rakennustöiden sekä ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräilyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, kaikkien puiston ja kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan ja kävely sekä pyöräily eriytetään. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän väliaikaisen pyöräilyn ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana sijaitsevan nurmialueen reunaan.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Finlandia-talo Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.
 
 
6
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
 
 
8
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Gasum Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
9.12
Aloitteen kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna