Katsaus koronaviruspandemian vaikutuksiin ja sen aiheuttamiin toimenpiteisiin HKL:ssä

2. / 60 §

Katsaus koronaviruspandemian vaikutuksiin ja sen aiheuttamiin toimenpiteisiin HKL:ssä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Koronaviruspandemia on vaikuttanut yli vuoden ajan suuresti myös joukkoliikenteeseen sekä HKL:n toimintaan, terveysturvallisuuden varmistamiseen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Pääkaupunkiseudun epidemiatilanteen heikkeneminen alkuvuonna 2021 on näkynyt myös HKL:ssä lisääntyneinä tautitapauksina, joiden vaikutukset työyhteisössä on kuitenkin saatu minimoitua verrattain hyvin. Viime aikoina joitakin toimenpiteitä on aiheuttanut myös tartuntatautilain muutosten huomioiminen toiminnassa.

Tarkempi selostus ajantasaisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi