Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

10. / 87 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 16.4.2018 § 213

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisataman esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin
HEL 2016-006591 T 02 02 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 23.4.2018 § 259

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018
HEL 2018-003263 T 00 00 02

Khs 23.4.2018 § 267

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 18.4.2018
===

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström