Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

12. / 357 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 30.9. - 5.10.2021 tekemiä päätöksiä:

Varhaiskasvatusjohtaja
 • 04.10.2021 § 108 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden leikkipuistojen ja perhetalojen määräaikaiset sulkemiset 18.-22.10.2021
 • 05.10.2021 § 110 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022
 • 05.10.2021 § 111 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022
 • 05.10.2021 § 112 Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022
Perusopetusjohtaja
 • 30.09.2021 § 110 § Ansökan om bidrag från Kulturfonden, Daghem Axel, Skatan och Kronohagen
 • 30.09.2021 § 112 § Ansökan om bidrag från Kulturfonden, Östersundom skola
 • 1.10.2021 § 113 Erityisavustus sitouttavan kouluyhteisötyön 2. vaiheen kehittämiseen vuosille 2022-2023
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
 • 05.10.2021 § 85 Päätös maksuttomista oppimateriaaleista
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 28.9.2021
 • § 21 Helsingfors Arbis verksamhetsberättelse över läsåret 2020-2021
 • § 22 Valet av direktioner för grundskolorna och gymnasierna för mandatperioden 1.10.2021–30.9.2025
   

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 25780

paula.kemppi@hel.fi