Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 91 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Kiesiläisen ja Thomas Wallgrenin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa valita tilapäiseksi puheenjohtajaksi Ulla-Marja Urhon.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Thomas Wallgrenin ja varatarkastajaksi Ulla-Marja Urhon sijasta Juha Hakolan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Kiesiläisen ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Ulla-Marja Urho