Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.10.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

10. / 708 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.10.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.10.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Minna Lindgrenin aloite apuvälineiden palautuksen sujuvoittamisesta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Nordenskiöldin aukion lippakioskin siirtämiseksi Linnankosken puistoon

Sosiaali- ja terveyslautakunta

  • valtuutettu Jukka Järvisen aloite korvaushoidon hallitusta alasajosta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.10.2022 jätettiin kolme aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi