Hyppää pääsisältöön

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 12 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Amin Hassan ja Veera Hellman sekä varatarkastajaksi jäsenen Tomi Raitio.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Joona Haaviston sijasta Veera Hellmanin ja varatarkastajaksi valittiin Tomi Raitio, toista varatarkastajaa ei valittu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Amin Hassan ja Joona Haavisto sekä varatarkastajiksi jäsenet Hanna Kivimäki ja Tomi Raitio.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Nina Miettinen