Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

8. / 40 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 3.2.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 1.2.2021 § 81 asia/9

V 17.2.2021 Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12548)
HEL 2016-000535 T 10 03 03

Khs 1.2.2021 § 95 asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 4
===
liikenneliikelaitos 28.1.2021
===

Khs 8.2.2021 § 97 asia/2

Vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen
HEL 2021-001185 T 02 02 00

Khs 8.2.2021 § 98 asia/3

V 17.2.2021 Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen
HEL 2020-011512 T 02 02 00

Khs 8.2.2021 § 99 asia/4

V 17.2.2021 Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon
HEL 2020-013430 T 02 02 02

Khs 8.2.2021 § 100 § asia/5

V 17.2.2021, Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet
HEL 2021-000408 T 02 02 01

Khs 15.2.2021 § 125 asia/9

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 ja toimenpideohjelma 2020–2024
HEL 2019-009181 T 08 00 00

Khs 15.2.2021 § 129 asia/13

Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-012680 T 10 06 00

Khs 15.2.2021 § 136 asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 6
===
liikenneliikelaitos 11.2.2021
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 8.2.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi