Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 46 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Kaarin Taipaleen sekä varatarkastajiksi Juha Hakolan ja Mika Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Oskalan sijasta Jasmin Hamidin ja Nasima Razmyarin sijasta Kaarin Taipaleen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Oskalan ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Juha Hakolan ja Mika Raatikaisen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori