Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 84 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Thomas Wallgrenin ja Ulla-Marja Urhon.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti valita varatarkastajiksi Tomi Sevanderin sijasta Thomas Wallgrenin ja Juha Hakolan sijasta Ulla-Marja Urhon.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Juha Hakolan.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori