Ilmoitusasiat

2. / 163 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 1.3.2023 § 60

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimistotontille 17019/1 (Pasila)

HEL 2022-010574 T 10 01 01 02

Kvsto 1.3.2023 § 61

Pitäjänmäen Pajamäentie 10 ja 12 ja lähialueiden asemakaavan muutos (nro 12793)

HEL 2020-013721 T 10 03 03

Kaupunginkanslia

Asemakaavan hyväksyminen: Pitäjänmäki, Pajamäentie 10 ja 12 lähialueineen

Kaupunginvaltuusto on 1.3.2023, 61 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pitäjänmäki, Pajamäki, tontteja 46045/1 ja 2 sekä katu- ja puistoalueita, piirustus nro 12793, Pajamäentie 10 ja 12 lähialueineen

HEL 2020-013721

Helsingissä 10.3.2023

Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Pohjoinen Hesperiankatu 15

Kaupunkiympäristölautakunnan 17.1.2023 § 21 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Taka-Töölö, tontti 464/15, piirustus nro 12774, Pohjoinen Hesperiankatu 15

HEL 2017-010824

Helsingissä 9.3.2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi