Ilmoitusasiat

4. / 77 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Pormestarin ehdotus kaupungin talousarvioksi 2019

Tarkastusjohtaja selosti pääpiirteittäin pormestarin talousarvioehdotusta tarkastuslautakunnan ja -viraston osalta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä