Ilmoitusasiat

2. / 626 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Meilahti, Meilahden huvila-alue

Kaupunginvaltuuston 12.12.2018, § 417, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Taka-Töölö, kortteli 14489 ja katu-, puisto- ja vesialueet sekä Meilahti, korttelit 15633, 15635, 15637–15639, tontti 15642/3 ja kulttuurihistorialliset ympäristönsuojelualueet, puisto-, lähivirkistys-, palstaviljely-, vesi-, venesatama-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueet sekä urheilu- ja virkistyspalvelualue, muodostuu uusi kortteli 15636, piirustus nro 12372, Meilahden huvila-alue, dnro HEL 2012-007286.

Oikeuskäsittely
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 20.12.2019 ja korkein hallinto-oikeus jatkovalitukset 20.10.2021, joten kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Voimaantulo
Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 27.10.2021, jolloin kaava on tullut voimaan.

Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari, Kyösti Kallion tie 2 A

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020, § 145, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, kortteli 42054 ja katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12544, Kyösti Kallion tie 2 A, dnro HEL 2016-014146.

Oikeuskäsittely
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 22.9.2021 hylännyt valitukset.

Voimaantulo
Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 3.11.2021, jolloin kaava on tullut voimaan.

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Valtamerilaituri

Kaupunginvaltuuston 8.9.2021, § 269, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, satama-, katu- ja vesialueet (muodostuu uusi kortteli 20836), piirustus nro 12655, Valtamerilaituri, dnro HEL 2019-005705.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 2.11.2021, jolloin kaava on tullut voimaan.

Puistosuunnitelmaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija: Asunto Oy Helsingin Laululinnuntie l8

Päätös, jota muutoksenhaku koskee
Helsingin hallinto -oikeus, 2 5. 0 8. 2 02 I, H403 3 I 202 I

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu
Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua
valitukseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi