Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 25 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Seija Muurinen, tilalla Tapio Klemetti
 • Juhana Vartiainen, tilalla Laura Rissanen
 • Kati Juva, tilalla Jarmo Nieminen
 • Kaisa Hernberg, tilalla Lilja Tamminen
 • Satu Silvo, tilalla Amanda Pasanen
 • Pilvi Torsti, tilalla Maija Anttila
 • Anna Vuorjoki, tilala Sirpa Puhakka
 • Vesa Korkkula, tilalla Jani Valpio
 • Petra Malin, tilalla Sandra Hagman
 • Matias Turkkila, tilalla Nuutti Hyttinen
 • Fatim Diarra, tilalla Anna Laine
 • Dan Koivulaakso, tilalla Henrik Nyholm

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Pentti Arajärvi
 • Mai Kivelä
 • Sirpa Puhakka

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje