Informaatio vesijoukkoliikenteen kehittämisestä

2. / 182 §

Informaatio vesijoukkoliikenteen kehittämisestä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Selostus asiasta kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski