Ilmoitusasiat

8. / 98 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Vuoden 2020 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Arviointipäällikkö kertoi vuoden 2020 arviointien etenemisestä.

Tarkastusviraston toimitilojen perusparannushanke

Tarkastusjohtaja esitteli tarkastusviraston toimitilojen perusparannushankkeen edistymistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2020 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Arviointipäällikkö kertoo vuoden 2020 arviointien etenemisestä.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä