Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

12. / 108 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 25.4.2018 § 89, asia/8

Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma
HEL 2016-014135 T 08 00 02

Kvsto 25.4.2018 § 90, asia/9

Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus)
HEL 2014-003386 T 10 03 03

Kvsto 16.5.2018 § 102, asia/5

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kvsto 16.5.2018 § 105, asia/8

Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1)
HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.5.2018 § 276, asia/3

V 16.5.2018, Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1)
HEL 2015-008157 T 10 03 03

Khs 7.5.2018 § 278, asia/5

V 16.5.2018, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Khs 7.5.2018 § 326, asia/54


Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 3.5.2018
===

Khs 14.5.2018 § 330, asia/4

V 30.5.2018, Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-003609 T 08 00 02

Khs 14.5.2018 § 349, asia/23

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan)
HEL 2017-011585 T 08 00 00

Khs 21.5.2018 § 364, asia/7

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet
HEL 2018-003126 T 00 01 04 00

Khs 28.5.2018 § 372, asia/3

V 13.6.2018, Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12474)
HEL 2016-012437 T 10 03 03

Khs 28.5.2018 § 386, asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 23.5.2018
===

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström