Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 594 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsenen Peppi Tervo-Hiltula ja varatarkastajaksi jäsenen Sinikka Vepsä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Laura Varjokari