Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

6. / 145 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 25.8.2021 § 252 asia/6

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta
HEL 2021-006915 T 10 06 00

Kvsto 25.8.2021 § 253 asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi
HEL 2021-005229 T 02 02 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 16.8.2021 § 566 asia/3

V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta
HEL 2021-006915 T 10 06 00

Khs 16.8.2021 § 567 asia/4

V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi
HEL 2021-005229 T 02 02 02

Khs 16.8.2021 § 570 asia/7

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet
HEL 2021-008766 T 02 02 00

Khs 16.8.2021 § 572 asia/9

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupunkipyöräaseman lisäämisestä Lauttasaaren Tiirasaarentielle
HEL 2021-005068 T 00 00 03

Khs 16.8.2021 § 574 asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 32
===
liikenneliikelaitos 11.8.2021, 13.8.2021
===

Khs 23.8.2021 § 576 asia/2

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet
HEL 2021-008766 T 02 02 00

Khs 23.8.2021 § 582 asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 33
===
liikenneliikelaitos 19.8.2021
===

Khs 30.8.2021 § 602 asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 34
===
liikenneliikelaitos 26.8.2021
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 30.8.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. yksikön johtaja
Matts Hägg