Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

5. / 78 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 1.10.-18.11.2019:

3 § 17.10.2019
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2019
4 § 25.10.2019
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2019
5 § 7.11.2019
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2019
6 § 8.11.2019
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2019

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 1.10.-18.11.2019 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä