Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 10

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Otto Meren ym. aloite kaupungin vuokra-asuntojen vuokraoikeuden siirron kieltämisestä
  • valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta
  • valtuutettu Marcus Rantalan ym. aloite Roundupin/glyfosaatin käytöstä luopumisesta
  • valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite Havis Amandan säilyttämisestä
  • valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamisesta
  • valtuutettu Petra Malinin ym. aloite katutilojen käyttöönotosta kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueiksi

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Pentti Arajärven aloite nimikkopuusta kaupunkilaiselle

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje