Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

13. / 123 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 30.5.2018 § 144, asia/6

Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-003609 T 08 00 02

Kvsto 13.6.2018 § 177, asia/10

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017
HEL 2017-013629 T 11 00 01

Kvsto 13.6.2018 § 178, asia/11

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma
HEL 2017-010555 T 08 00 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.6.2018 § 399, asia/13

V 13.6.2018, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma
HEL 2017-010555 T 08 00 02

Khs 4.6.2018 § 411, asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 22.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 31.5.2018

Khs 11.6.2018 § 428, asia/13

Kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelma
HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Khs 18.6.2018 § 452, asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 14.6.2018

Khs 25.6.2018 § 454, asia/2

V 29.8.2018, Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478)
HEL 2017-009234 T 10 03 03

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaosto 28.5.2018 § 32, asia/6

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021
HEL 2017-011701 T 14 00 00

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström