Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 135

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen
  • valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. aloite pienten koululaisten iltahoidon järjestämisestä ilta- ja vuorotyöläisten lapsille

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kuivan maan matonpesupisteen rakentamisesta Vuosaareen

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje