Kyselytunti

3. / 312 §

Kyselytunti

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Kaisa Hernbergin kysymys poliittisten ryhmien rakentavasta yhteistyöstä sekä valtuutettu Petrus Pennasen kysymys lääkärien suuresta vaihtuvuudesta.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje