Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

13. / 609 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kansliapäällikön päätöksen 4.10.2023 143 § osalta.

Kaupunginhallitus päätti, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 40.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
2.10.2023
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 3.10.2023
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
3.10.2023
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
3.10.2023
 - ympäristö- ja lupajaosto
5.10.2023
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuurijaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta 3.10.2023
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Johanna Laisaaren ehdotuksesta jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kansliapäällikön päätöksen 4.10.2023 143 § osalta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, Kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi