Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 132 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Halla-aho ja Elisa Gebhard sekä ja varalle Risto Rautava ja Mia Haglund.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Halla-ahon ja Elisa Gebhardin sekä ja varalle Risto Rautavan ja Mia Haglundin.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje