Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

20. / 144 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 5.6.2019 § 190, asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2018
HEL 2018-013307 T 11 00 01

Kvsto 19.6.2019 § 208, asia/7

Vuoden 2018 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2018
HEL 2018-004974 T 00 03 00

Kvsto 19.6.2019 § 209, asia/8

Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2019-002913 T 02 02 01

Kvsto 19.6.2019 § 210, asia/9

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
HEL 2017-011969 T 00 01 00

Kvsto 19.6.2019 § 211, asia/10

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2019-002278 T 00 00 02

Kvsto 19.6.2019 § 213, asia/12

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
HEL 2019-005597 T 01 04 05

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 10.6.2019 § 428, asia/3

V 19.6.2019, Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta
HEL 2019-004920 T 00 01 00

Khs 17.6.2019 § 456, asia/5

Henkilöstökassatoimikunnan asettaminen
HEL 2019-006273 T 00 00 02

Khs 17.6.2019 § 470, asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24.
===
Johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 13.6.2019
===

Khs 24.6.2019 § 473, asia/3

Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet
HEL 2019-006617 T 00 01 02

Khs 24.6.2019 § 485, asia/15

Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma sekä näiden toteutusohjelma
HEL 2018-012640 T 00 01 01

Khs 24.6.2019 § 492, asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 25.
===
Johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 20.6.2019
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 3.6.2019 § 56, asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2019
HEL 2019-005809 T 00 00 02

Pormestari

Pormestarin päätös 1.7.2019 § 122

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen
Päätös
Pormestarin sijainen päätti, ettei hän ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikolla 26 tekemiä päätöksiä:
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 25.6.
===

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintopäällikkö
Rain Mutka