Ilmoitusasiat

2. / 129 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 14.2.2024 § 35

Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Sörnäistenranta

Sörnäinen, Hanasaari, osa kortteleista 10402–10404 ja 10755 sekä puisto-, vesi- ja katualueet, Sörnäinen, Vilhonvuori, Hanasaari, kortteli 10574 sekä puisto-, vesi- ja katualueet ja venesatama, (muodostuvat uudet korttelit 10400–10404 ja 10755), piirustus nro 12835, Sörnäistenranta.

HEL 2018-009468.

Helsingissä 28.2.2024

Kvsto 14.2.2024 § 36

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Niemenmäen länsipuoli

Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki, tontti 30101/4 sekä puisto- ja tiealueet (muodostuvat uudet korttelit 30227 ja 30229), piirustus nro 12841, Niemenmäen länsipuoli.

HEL 2022-014568.

Helsingissä 28.2.2024

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi