Kaupunginvaltuuston 2.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

50. / 788 §

Kaupunginvaltuuston 2.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.11.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

262 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

263 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

264 §, Nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2022

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

265 §, Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostolle.

266 §, Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

Kaupunginhallitus päättää tehdä Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten A, B, C, K, L, M ja N luovutuksen vastikkeettomana apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaustiimin tiimipäällikön allekirjoittamaan omaisuuden siirtoa koskevat asiakirjat.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristön toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kaupunginkanslialle.

267 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna