Metron kapasiteetin lisääminen

3. / 159 §

Metron kapasiteetin lisääminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi merkitä tiedoksi saamansa selvityksen koskien metron kapasiteetin lisäämisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n keväällä 2018 päivittämien liikenne-ennusteiden mukaan Länsimetron Kivenlahden jatkeen tullessa käyttöön ja alueen maankäytön kehittyessä sekä liikenteen hinnoittelun edelleen kehittyessä metron kapasiteetti ylittyy vuoteen 2030 mennessä. Metron itähaaran kapasiteetti ei myöskään riitä pitkälle tulevaisuuteen. Kruunusiltojen valmistuminen, arviolta vuonna 2026, keventää metron kuormitusta, mutta kapasiteettia tarvitaan ennusteiden mukaan ennemmin tai myöhemmin lisää.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämistä koskeva viime vuodenvaihteessa käynnistetty esiselvitys on valmistumassa. Työryhmän (HKL, LM Oy, HSL) viimeinen kokous on pidetty ja työryhmän raportti valmistuu lokakuun alkupuolella. Selvityksen tavoitteena on ollut tunnistaa ja kuvata eri vaihtoehdot ja ratkaisut metron kapasiteetin nostamiseksi. Työssä on ehdotus toteutuspoluksi vuosille 2020–2030. Samalla on tehty esitys eri osapuolten vastuista sekä toteutuspolkujen vaatimista osaamis- ja henkilöstöresursseista.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi