Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 342

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Mika Raatikaisen aloite Kulttuuriratikan saamisesta Kontulaan
  • valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan rakentamisesta Alppipuistoon
  • valtuutettu Aleksi Niskasen aloite Helsingin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan selvittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakuprosessissa
  • valtuutettu Mai Kivelän aloite terveyttä edistävän luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä kaupunkiympäristössä.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje