Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 5.1.−12.1.2022 tekemien päätösten seuraaminen

16. / 31 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 5.1.−12.1.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 5.1.−12.1.2022 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maanhankinta, tiimipäällikkö

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, kaupunkitila ja verkostot, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Tilat -palvelu, tilapäällikkö

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 2, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, isännöintitiimi 2, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, isännöintitiimi 4, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, isännöintitiimi 5, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, yritystilat, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, tilaomaisuus-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, omaisuudenhallintatiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, kunnossapito-yksikkö, yksikön päällikkö

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti

Ympäristöpalvelut, ympäristöjohtaja

Ympäristöpalvelut, terveydensuojelu, tiimipäällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja lakipalvelu, hallintopäällikkö

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi