Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 75 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

24.5.2023, 21 §
Konsolipelien hankinta kaupunginkirjastolle

29.5.2023, 22 §
Määrärahan myöntäminen Kuvan henkilökuntakerholle vuodelle 2023

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

24.5.2023, 12 §
Salassa pidettävä

24.5.2023, 13 §
Tutkimuslupa: The publicness of space in Helsinki libraries: Letting the Outside In and the Inside Out

Yhteisten palvelujen päällikkö

25.5.2023, 4 §
Sijaisten määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden
kirjastoverkon yhteisten palvelujen yksiköiden esihenkilöille

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurin edistämisen päällikkö

25.5.2023, 15 §
Projektiavustukset 2023, kulttuurin edistämisen päällikön 4. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

23.5.2023, 33 §
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvä ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden puitesopimus

24.5.2023, 34 §
Avopakettiauton hankinta lisävarusteineen liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden merelliset palvelut -yksikön käyttöön

24.5.2023, 35 §
Kiinteistöjen ja rakennusten lämpö- ja vesijärjestelmiä- ja laitteita koskevat työt (puitesopimus)

Vs. liikuntapaikkapäällikkö

24.5.2023, 21 §
Töölön kisahallin näyteikkunatila nro 7 vuokraus Kristallirouva Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

22.5.2023, 17 §
Tapahtumakumppanuussopimus - Stadi Cup 2023

Vs. ulkoilupalvelupäällikkö

24.5.2023, 22 §
Maa-alueen vuokraus Soutajankuja 2:sta Merivilla Oy:lle parkkipaikaksi

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

22.5.2023, 15 §
Tutkimuslupa: Roolipelit sosiaalipedagogisena työkaluna nuorten kanssa tehtävässä sosiaalityössä

22.5.2023, 16 §
Tutkimuslupa: Nuorten musiikkiharrastus sosiaalisen toimintakyvyn vahvistajana

22.5.2023, 17 §
Käyttöoikeus Tattarisuon RC-alueen käyttöön ja hallinnointiin

22.5.2023, 18 §
Päätös yhteistyöstä Helsingin Formula K Ratayhdistys ry:n ja Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden välillä

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö

10.5.2023, 8 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja yleisluottokortilla viranhaltijan lukuun

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi