Ilmoitusasiat

2. / 145 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 27.2.2019 § 76

Kluuvin asema-aukio 2 (Sokos) asemakaavan muutos (nro 12425)

HEL 2015-000735 T 10 03 03

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 9 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kruununhaka, tontti 17/7 (piirustus nro 12457 Liisankatu 14).

HEL 2015-014306

Helsingissä 12.3.2019

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 10 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, korttelit 20086-20089, osa kortteleista 20084 ja 20085 sekä katu-, puisto- ja vesialueet, kortteli 20263, katu-, vesi-, satama-alueet sekä venesatama. Muodostuvat uudet korttelit 20077-20079 ja 20082-20089 (piirustus nro 12500, Melkinlaituri).

HEL 2015-011323

Helsingissä 12.3.2019

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 12 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Malmi, Malmin lentokenttä, korttelit 38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattu retkeilyalue, yleinen pysäköintialue sekä puisto-, lähivirkistys-, lentokenttä- ja katualue, Tapaninkylä, Tapanila, tontti 39313/1, istutettava puistoalue sekä puisto- ja katualue. Muodostuvat uudet korttelit 38342–38344 (piirustus nro 12479, Fallkullan tila).

HEL 2016-013170

Helsingissä 12.3.2019

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 13 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, tontti 42036/5 (piirustus nro 12459 Wäinö Aaltosen tie 7).

HEL 2016-013448

Helsingissä 12.3.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho