Ilmoitusasiat

2. / 398 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 27.5.2020 § 142

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2)

HEL 2019-011125 T 10 01 01 02

Kvsto 27.5.2020 § 143

Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen, Helsinginkuja 6 (nro 12588)

HEL 2016-013874 T 10 03 03

Kvsto 27.5.2020 § 144

Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie 157 (12592)

HEL 2016-012443 T 10 03 03

Kvsto 27.5.2020 § 145

Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavan muuttaminen (nro
12544)

HEL 2016-014146 T 10 03 03

Kvsto 27.5.2020 § 146

Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (12599), Gotlanninkatu 1-3

HEL 2018-004631 T 10 03 03

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 10.6.2020 § 156

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019

HEL 2019-013372 T 11 00 01

Kvsto 10.6.2020 § 161

Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen, Hotelli Katajanokka (12542)

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 17.6.2020 § 174

Rakennuksen myynti ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Esplanadinkappeli, Eteläesplanadi 1)

HEL 2020-006558 T 10 01 01 02

Kvsto 17.6.2020 § 176

Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612)

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Kumoutunut kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa 16.5.2018, § 105, piirustus numero 12452, Kulosaari, Kulosaaren ostoskeskus

Kaupunginvaltuusto on 16.5.2018 (§ 105) hyväksynyt 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42048 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen numero 12452, Kulosaaren ostoskeskus, Svinhufvudintie 1.

HEL 2015-008157

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 21.2.2019 kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 17.6.2020 hylännyt kaupungin tekemän valituslupahakemuksen, joten hallinto-oikeuden päätös jää voimaan.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Kielilukio, Kiviparintie 1

Kaupunginvaltuuston 6.5.2020 § 132 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, kortteli 45130 sekä puisto- ja katualue, piirustus nro 12614, Kielilukio, Kiviparintie 1.

HEL 2019-002069

Helsingissä 8.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Alppiharju, Helsinginkuja 6

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 § 143 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Alppiharju, Harju, tontti 575 tonttia/17, piirustus nro 12588, Helsinginkuja 6.

HEL 2016-013874

Helsingissä 22.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Vanhakaupunki, Hämeentie 157

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 § 144 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vanhakaupunki, tontti 27671/7, piirustus nro 12592, Hämeentie 157.

HEL 2016-012443

Helsingissä 22.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Gotlanninkatu 1–3

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 § 146 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Itäkeskus, kortteli 45052 sekä puisto- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 45055, piirustus nro 12599, Gotlanninkatu 1–3.

HEL 2018-004631

Helsingissä 22.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Katajanokka, Hotelli Katajanokan laajennus

Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 § 161 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Katajanokka, tontti 8191/2 sekä puistoalue, piirustus nro 12542, Hotelli Katajanokan laajennus.

HEL 2017-013924

Helsingissä 29.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Kiviportintie 46-48

Kaupunkiympäristölautakunnan 5.11.2019 § 556 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, tontti 45270/34 (piirustus nro 12582, Kiviportintie 46-48).

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 6.5.2020 hylännyt valituksen.

HEL 2018-009619

Helsingissä 16.6.2020

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Myllykallio, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia

Kaupunkiympäristölautakunnan 5.2.2019 § 65 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan kokonaisuudessaan:

Lauttasaaren, Myllykallion tonttien 31052/13, 31052/14, 31066/7 ja 31086/1 asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12511, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin siltä osin, kun päätös koskee tonttia 31086/1. Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 § 355 määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman, tonttien 31052/13 ja 31052/14 (Luoteisväylä 14) sekä tontin 31066/7 (Katajaharjuntie 2–4) osalta ja pois lukien tontti 31086/1 (Puistokaari 11). Helsingin hallinto-oikeus on 19.5.2020 hylännyt tonttia 31086/1 (Puistokaari 11) koskevan valituksen. Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos tulee voimaan kokonaisuudessaan.

HEL 2016-012672

Helsingissä 26.6.2020

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Säätalo

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.5.2020 § 270 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, tontti 40/14 sekä katualue (muodostuu uusi kortteli 2104) (piirustus nro 12521, Säätalo).

HEL 2016-004230

Helsingissä 1.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Kotkavuori, Gyldénintie 2

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.5.2020 § 314 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Kotkavuori, tontti 31035/2 (piirustus nro 12529): Gyldénintie 2.

HEL 2017-013132

Helsingissä 16.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Konala, Malminkartanontie 1

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.5.2020 § 315 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Konala, kortteli 32043, tontit 7 ja 8 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12636, Malminkartanontie 1.

HEL 2019-004460

Helsingissä 16.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 361 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Tuomarinkylä, Torpparinmäki, tontti 35090/1 sekä katu- ja pysäköimisalue, piirustus nro 12648, Torpparinmäentie 1.

HEL 2018-010351

Helsingissä 27.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Katajanokka, Laivastokatu 20

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 362 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Katajanokka, tontti 8001/1 sekä puisto- ja katualueita (piirustus nro 12562, Laivastokatu 20).

HEL 2016-008782

Helsingissä 27.7.2020

Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Fabianinkatu 17

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 363 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaartinkaupunki, tontti 353/2, piirustus nro 12634, Fabianinkatu 17.

HEL 2012-005626

Helsingissä 27.7.2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho