Kokouksessa jätetyt aloitteet

13. / 350 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuiston yhteyteen

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje