Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 62

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Martina Harms-Aallon ym. aloite varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisäämisestä

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite kierrätyspisteen sijoittamisesta Tapanilaan
  • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite mahdollisuudesta ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille
  • valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite kulttuurin koronatyöryhmän perustamisesta ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemisestä
  • valtuutettu Petra Malinin ym. aloite iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille
  • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite yleisestä talviuintipaikasta Helsinkiin

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje