Kaupunginvaltuuston 24.11.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

19. / 907 §

Kaupunginvaltuuston 24.11.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.11.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

351 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

352 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

353 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.

354 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2021.

355 §, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle sekä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalveluille.

356 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Suurmetsä, Jakomäki tontti 41216/6)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

357 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Suutarila ja Herttoniemi)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

358 §, Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksyminen

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Väylävirastolle, Helsingin Satama Oy:lle, Helsingin seudun kuljetusyrittäjät r.y:lle ja Helsingin Yrittäjille..

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

359 §, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntopolitiikan vaikutusarvioinnin laatimisesta

360 §, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite täyden palvelun energiarenessanssitoiminnasta

361 §, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämisestä koronapandemian jälkeen

362 §, Feministisen puolueen ryhmäaloite antirasistisen strategian laatimiseksi Helsingille

363 §, Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite heikoista jäistä varoittavista kylteistä

Ei toimenpidettä.

364 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite asukastalojen kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo

365 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite liharuokien ja maitotuotteiden määrän lisäämisestä opetus- ja vanhuspalveluissa

366 §, Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloite selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Helsingin oma paikallisraha

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2021.

367 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite kohtuuhintaisuuden selkeyttämisestä kaupungin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa

368 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioimiseksi liputtamalla

Ei toimenpidettä.

369 §, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi

370 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamisesta

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2021.

371 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen

Ei toimenpidettä.

372 §, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite vetyliikenteen edistämisestä Helsingissä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2021.

373 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kirsikkapuupuiston tai muun kukkivan teeman perustamisesta kaupunginosiin

Ei toimenpidettä.

374 §, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupunkiviljelyn edistämisestä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2021.

375 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite Vihreä lippu –ohjelmaan osallistumisen mahdollistamisesta kouluille ja päiväkodeille

Ei toimenpidettä.

376 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

377 §, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite trans- ja muun sukupuolisten hoidon seurannasta ja kehittämisestä

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2021.

378 §, Valtuutettu Katju Aron aloite häirintäyhteyskanavan perustamisesta nuorille

Ei toimenpidettä.

379 §, Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta

380 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uimarannasta Hanasaaren voimalalta vapautuvaan tilaan

381 §, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite ulkokoripallon harrastusmahdollisuuksien parantamisesta

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2021.

382 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 32 - 36 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna