Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

11. / 88 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 16 – 18/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja
§ 33 – 38
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 10  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 67 – 80
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 26 – 28  
Liikennöinti, yksikön johtaja
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström