Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 210

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite suosittujen osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella
  • valtuutettu Otto Meren ym. aloite selvityksen tekemisestä Helsingin kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä
  • valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite biomassan kestävyyskriteereistä
  • valtuutettu Katju Aron ym. aloite matalan kynnyksen palvelupisteen perustamisesta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille
  • valtuutettu Otso Kivekkään ym. aloite sataman paremmasta yhdistämisestä kaupunkiin

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje