Ilmoitusasiat

9. / 42 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastusviraston ilmoitusasiat.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen

Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2019 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2019 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn esittely ja ajankohdasta sopiminen

Arviointipäällikkö esittelee asian.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä