Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 183 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

27.10.2022, 53 §
Kanneltalon kulttuurikeskus, kirjasto ja nuorisotalo siivouspalvelut,
sisäinen kilpailutus

31.10.2022, 54 §
Hankinta, Rikhardinkadun kirjaston ja Etsivän nuorisopalvelun tilan
siivouspalvelut

31.10.2022, 55 §
Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous 2.11.2022 Järvenpäässä

31.10.2022, 56 §
Oulunkylän kirjaston ja nuorisotalon siivouspalvelut

31.10.2022, 57 §
Maunulatalon kirjasto ja nuorisotalo siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

3.11.2022, 58 §
Flow Festival Oy:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan välinen yhteistyösopimus

3.11.2022, 59 §
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja syysseminaari Suomen
Säveltäjät ry:n kanssa 22.11.2022 Helsingissä

7.11.2022, 60 §
Muutokset kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2023

Vs. hallintojohtaja

27.10.2022, 18 §
Avustuksen hakeminen Suomen Kulttuurirahastolta kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset-palvelun Savoy JAZZFest -
hankkeelle

28.10.2022, 19 §
Valtion yleisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä
kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun Annantalolle lastenkulttuurin edistämiseen

28.10.2022, 20 §
Valtionavustuksen hakeminen Taiteen edistämiskeskukselta kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset-palvelun Savoy JAZZFest -hankkeelle

28.10.2022, 21 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden kirjastoverkon yhteisten palveluiden
Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishankkeelle

28.10.2022, 22 §
Helsingin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan pelitoiminnan pelitietokoneidenhankinta, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

4.11.2022, 23 §
Avustuksen hakeminen European Festivals Fund for Emerging Artists
– EFFEA -organisaatiolta kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset-
palvelun Savoy JAZZFest -hankkeelle

7.11.2022, 24 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esihenkilötyön muutoshanke

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

2.11.2022, 31 §
Hankinta, Vallilan kirjaston siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

2.11.2022, 32 §
Hankinta, Arabianrannan kirjaston siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

Yhteisten palvelujen päällikkö

Pienhankinapäätös, Asiantuntijatyö sisältöalan neuvotteluissa, e-kirjastohanke

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

24.10.2022, 12 §
Tietopyyntö, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys Savoy-teatterin hallinto- ja talousmallista vuodelta 2017

10.11.2022, 13 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

Kulttuurin edistämisen päällikkö

9.11.2022, 13 §
Projektiavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 8. jako

11.11.2022, 14 §
Helsingin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kulttuurikaveritoiminnan
palveluhankinta, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

Vs. taidemuseon johtaja

8.11.2022, 58 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

20.10.2022, 43 §
Tutkimuslupa: Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen liikuntaneuvonnan asiakkaiden tarpeiden pohjalta –opinnäytetyötä varten

24.10.2022, 44 §
Kurkimäen liikuntapuistosta Padelton Oy:lle vuokratun maa-alueen
vuokrauksen päättäminen

Vs. liikuntapaikkapäällikkö

1.11.2022, 52 §
Mainospaikkojen vuokraus Töölön kisahallista Deslax Oy:lle

1.11.2022, 53 §
Töölön kisahallissa sijaitsevan tilan vuokraaminen Deslax Oy:lle

1.11.2022, 54 §
Tilan vuokraus Myllypuron Liikuntamyllystä Hieronta Ahmalle

4.11.2022, 55 §
Maa-alueen käyttöoikeuden myöntäminen Herttoniemen liikuntapuiston yhteyteen

Liikuntapalvelupäällikkö

10.11.2022, 23 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

25.10.2022, 56 §
Maa-alueen vuokraus Kiinteistö Oy Helsingin Meripellontie 2:lle Puotilan venesatama-alueelta

25.10.2022, 57 §
Maa-alueen vuokraus Meripellonranta Oy:lle Puotilan venesatamasta

1.11.2022, 58 §
Maunulan ulkoilumajan kiinteistön vuokraaminen Helsingin Latu ry:lle

3.11.2022, 59 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 12 yläkerran vuokraus Vartiokylän Ranta- ja Venekerho ry:lle

7.11.2022, 60 §
Maa-alueen vuokraus Laivalahden venesatama-alueelta kesäkioskia varten Matteo & Mikko Oy:lle

8.11.2022, 61 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Koivusaaren
Pursiseura ry:lle

8.11.2022, 62 §
Koivusaaressa sijaitsevan kiinteistön vuokraaminen Koivusaaren Pursiseura ry:lle

14.11.2022, 63 §
Maa-alueen vuokraaminen Puotilan venesatamasta Puotilan Venekerho ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

31.10.2022, 21 §
Kokoonpanon muutos, Nuorisoneuvosto, jäsenen eroaminen

31.10.2022, 22 §
Tutkimuslupa: Ympäristökasvatus nuorisotyössä

7.11.2022, 23 §
Tutkimuslupa: Suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen ja maanpuolustus -tutkimushanketta varten

Kumppanuuspäällikkö

31.10.2022, 25 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

31.10.2022, 26 §
Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

10.11.2022, 27 §
Oranssi ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

26.10.2022, 12 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö

25.10.2022, 4 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö

2.11.2022, 4 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Nuorisojaosto

27.10.2022, § 23
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

27.10.2022, § 24
Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:n projektiavustushakemus
2022

27.10.2022, § 25
Salad Days Ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

27.10.2022, § 26
Movement Ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

8.11.2022, § 28
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

8.11.2022, § 29
Projektiavustukset vuodelle 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 7. jako

8.11.2022, § 30
Taiteen perusopetuksen avustukset vuodelle 2023

8.11.2022, § 31
Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2023

8.11.2022, § 32
Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen
vuodelle 2023

8.11.2022, § 33
Kehittämisavustukset vuodelle 2023

8.11.2022, § 34
Helsingin mallin kehittämisavustukset vuodelle 2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi